• Köpek Eğitimi Bakırköy 

  Köpek Eğitimi Bakırköy 

  Sizlere bu makalemizde Köpek eğitimi Bakırköy başlığı altında köpek eğitiminin inceliklerinden bahsedeceğiz. Köpekler hayatımıza eşlik eden dost canlısı ve insan hayatına en iyi uyum sağlayabilmiş canlı türlerinden biridir. Köpeğinizi eğitirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.Doğada hayatını idame ettiren hiç bir canlı zor ile eğitilemez. Kursu ve öğretimi verilmek istenen köpeğiniz ile aynı türde bir lisan kurularak onun algılayabileceği şekilde beklentilerimizi anlamasını ve bizimle ahenk içinde yaşamasını sağlayabiliriz. Köpek kursu köpeğin karakterine, ırkına, yaşına orantılı olarak dünyaca onaylanmış Alman ekolü ve son zamanlarda köpek eğitimi bir takım kişiler aracılığıyla bir sürü çeşitli bir eğitim benzeri gösterilen, esasında aç ya da açlık görmüş biçare köpekleri, açlık ve rüşvete dayalı bir sistemle kısmen eğiten, pozitif köpek kursu olarak adlandırılan şekilde verilmektedir. Pozitif ismi altında verilen eğitim yalnızca yavru köpeklere verilebilen kısmi bir eğitimdir.  

  Alman ekolü bekçi, sığınma, asker, zabıta tarzı vazife köpeklerine yetişkinlik çağında da verilen bir eğitimdir. Dolayısıyla Alman ekolü yavru köpekte, açlık ve her türlü rüşvetin haricinde, okşama ve melodik sesle ödüllendirme yoluyla pozitif kursu kapsar ancak bilhassa adlandırılışı pozitif eğitim olan kısıtlı eğitimleri ve köpekleri kapsar. Tüm köpekler sahibine benzer, dolayısıyla tutum bozukluğu durumda olan köpeklerde rehabilitasyona sahibinden başlamak gerekir. Sahibi aracılığıyla profesyonel ya da şuursuz şekilde köpekte kurulmuş negatif tutum özelliklerinin düzeltilebilmesi amaçlı sahibinin yanlış tutumları saptanarak, köpek psikolojisine yansımalarının izdüşümleri ile ilgili bilgilendirilerek, yapıp yapmamaları gerekenler ile ilgili bilgilendirilmesi gerekir. 

   Köpekteki tutum bozuklukları rehabilitasyonunda vazifenin büyüğü köpek sahibine düşer, köpek ile fazla zaman geçirecek ve köpeğin model olarak alacağı birey natürel olarak sahibidir, dolayısıyla eğitilmesi gerekli durumda olan birey köpeğin sahibidir. Çocukluğunda hanede ya da okulda dayak ve kaba güç ile eğitilmeye çalışılmış ergenin, köpeğini de böyle eğitmeye çalışması kaçınılmazdır. Tekrardan böyle, kendini köpek eğitmeni olarak lanse eden bireylerin de köpekte uygulayacağı teknik ve stres köpek oteli ile beraber köpekte oluşacak tutum ve şahsiyet bozukluklarının meydana gelmesi kaçınılmazdır. Köpeğin kişiliği sahibinin şahsiyet yapısına göre şekilleneceğinden ve hayvan olarak bunları çok uçlarda yaşayacağı çok büyük problemlere neden olabilecektir. Köpek maruz kaldığı yanlış ya da sorunlu tutum şekillerine göre genetik kodlamasının da yardımıyla alacağı oyun ile beraber, çok korkak ya da çok agresif bir şahsiyet yapısına bürünmesi ve sorunlu davranışlar sergilemesi kaçınılmazdır.  

  Köpek ve Sahibinin Eğitimi-Öğretimi  

  Köpeğin sahibini eğitmeden köpeği eğitmenin hiç bir anlamı yoktur. Bu bağlamda eğitim ve öğretime iştirak eden köpek ilk öncesinde eğitmeni ile arkadaşlık bağı kurar. Peşi sıra onun hiyerarşik yapısını, vücut dilini, cins özelliklerini alır, onla beraber benzer dili konuşan eğitim uzmanı aracılığıyla, sahibinin köpek pansiyonu ile ilgili pozitif ya da negatif verdiği davranışlar oluşmuş ya da meydana gelmesi mümkün negatif davranışlar göz önünde bulundurularak bunların önlenmesiyle beraber gündelik yaşamda size yarar sağlayacak komutları öğrenir. Köpeğin sahibinin de aldığı eğitim ve öğretim yardımıyla meydana gelen partner lisan neticesinde, oluşmuş ya da oluşacak sorunlar çözülmüş, karşılıklı hitap ile mümkün olumsuzlukların önüne geçilmiş, birbirlerini anlayan ve özellikle de sahibinin sözünü dinlemeye özen gösteren bir dost ortaya çıkar. 

  Biz birey olarak, köpeklerin isteklerimize hitap etmesini beklerken acaba biz köpeklerin isteklerini hiyerarşik yapısını, vücut dilini, temel içgüdülerini öğrenemeden onlardan bunu beklemeye ne hakkımız vardır?  Bu hususları dikkate alarak kendimize çok sadık ve akıllı bir dost edinebiliriz. 

 • Köpek Eğitimi Zeytinburnu 

  Köpek Eğitimi Zeytinburnu 

   Köpek eğitimleri bir köpeğin gelişimi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Köpeklerin eğitimlerine başlanacak en uygun dönem, yavru dönemidir. Bu dönemde yapılacak eğitimlerle köpekler yetişkin dönemlerine geldiklerinde sahipleri ile aralarında kuvvetli bağlar oluşacaktır. Bu nedenle köpekleri eğitimleri konusunda hassas yaklaşılmalı ve köpek eğitimi konusunda köpek severlerin deneyimli olmaları gerekmektedir. Köpek sahipleri daha önce köpek beslememişlerse mutlaka köpek eğitim ve bakımı konusunda uzman kişi ya da kurumlardan bilgi almaları gerekmektedir. Bu sayede hem köpek eğitim ve bakımı konusunda bilgi sahibi olacaklardır hem de köpeklerinin eğitim ve bakımlarında köpekleri için uygun olan eğitim ve bakımı yerine getireceklerdir. Köpek eğitim ve bakımı konusunda belli bir tecrübeye sahip olan köpek sahipleri ise köpeklerinin eğitim ve bakımları konusunda destek alabilirler. 

  Bu itibarla yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Köpek eğitim merkezleri bir ihtiyaç nedeni ile doğmuştur. Köpek Eğitimi Zeytinburnu köpek severlerin ve sahiplerinin bu ihtiyaçlarını giderecek çalışma va hizmet içerisindedir. Köpeklerin eğitimleri konusunda her ırk ve cinse göre ayrı bir eğitim programı belirlenmektedir. Çünkü eğitimler köpek ırkları arasında farklılıklar göstermektedir. Köpek sahipleri Zeytinburnu Köpek Eğitim Merkezine başvuru yaptıklarında Zeytinburnu Köpek Eğitim Merkezi tarafından uzman bir köpek eğitimcisi görevlendirilerek bizzat köpeğin bulunduğu adrese götürülür. Ya da köpek sahipleri köpeklerini Zeytinburnu Köpek Eğitim Merkezine götürebilirler.  

  Öncelikle köpek sahipleri ile köpek eğitim uzmanı arasında köpeğin genel durumu ile ilgili bir görüşme yapılır. Köpeğin daha önce bir eğitim alıp almadığı eğitim aldıysa ne tür bir eğitim aldığı, köpeğin daha önce bir hastalık geçirip geçirmediği, köpeğin beslenme alışkanlıkları gibi konularda bir ön görüşme köpek eğitimi yapılmaktadır. Bu ön görüşme bittikten sonra köpek eğitim uzmanı köpek sahibinin doldurmasını istediği bir form verir. Bu formda köpekler ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Bu form köpekler için hazırlanacak eğitim programı açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

   Zeytinburnu Köpek Eğitim Merkezi tarafından köpekler için eğitim programları hazırlandıktan sonra köpekler için öncelikli olarak temel itaat eğitimine başlanır. Temel itaat eğitimi köpek eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu eğitimde başarı gösteren köpekler ilerde görecekleri eğitimlerde de oldukça büyük başarılar göstermektedir. Temel itaat eğitimlerinin süresi yaklaşık olarak 4 haftadır. Ancak bu süre köpek ırk ve cinslerine göre farklılık gösterebilir. Temel itaat eğitiminde köpeklere temel komutlar olan otur, kalk, yat, bekle ve yürü gibi komutlar tasma ya da kayış yardımı ile verilir. Hangi komutun yerine getirilmesi isteniyorsa o komut tasma yardımı ile köpeğin yönlendirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Köpekler temel itaat eğitiminde gösterdikleri her başarı karşısında mutlaka ödüllendirilir. Onların ödüllendirilmesi alacakları diğer eğitimlere konsantre olmalarını sağlayacaktır. 

   Zeytinburnu Köpek Eğitim Merkezinde temel itaat eğitimi verildikten sonra ve köpekler bu eğitimi başarıyla geçtikten sonra köpekler için ileri itaat eğitimi planlanır. İleri itaat eğitimi temel itaat eğitiminin bir ileri eğitimidir. Bu eğitimde temel itaat eğitiminde olduğu gibi köpek ırk ve cinsine göre köpek oteli  farklılık göstererek yaklaşık 4 hafta sürmektedir. İleri itaat eğitimini temel itaat eğitiminden ayıran en önemli fark ileri itaat eğitiminde temel itaat eğitiminde olduğu gibi tasma ya da kemer kullanılmaz. İleri itaat eğitiminde temel komutlar olan otur, kalk, yürü, yat ve bekle gibi komutlar beden dili ve işaret dili ile yapılmaktadır. Bu eğitimde de köpekler gösterdikleri her başarı karşısında ödüllendirilmektedirler. Bu eğitimleri başarılı bir şekilde alan köpekler ile sahipleri arasında güçlü bir bağ oluşmaktadır.   

 • Köpek Oteli Çatalca 

  Köpek Oteli Çatalca 

  Artık insanlar evlilik bebek vesaire gibi bütün konularda bu gibi işlevsel konuların dışında daha çok kendine ait bir hayvanın kendine yardımcı olmasını ister. Yani günlük hayatta ona dostluk edebilecek bir hayvanın onunla birlikte yaşayabilecek onun sonsuza dek dostu olabilecek bir köpek kedi veya kuş olmasını ister bu hayvanlardan en dostu genellikle ve en çok kullanılanı yani beslenilir. Köpeklerdir köpekler insan hayatında en önemli hayvan çeşitleri arasındadır. eğer bir köpeğiniz varsa köpek eğitimi sizin en iyi dostunuz da o olabilir köpekler kendi türler arasında Polis köpeği av köpeği gibi bütün türleri ayrılabilir köpeğin kullanım açısından farklı türleri de vardır polis köpekleri genelde iyi koku aldıklarından K9 vesaire gibi bütün köpek türlerinden kullanılabilir fakat çok önemli bir yere sahiptir Eğer bir ev köpeği alacaksınız köpeğinizin ev hayatına uyumlu olabilmesi gereklidir apartman hayatına uyumlu olan köpekler daha çok tercih edilir. 

  Çünkü küreselleşen dünyada artık İnsanlar genellikle Bahçelievler yerine apartman hayatına yönelirler. Köpeklerin anlatmakla bitiremeyiz fakat köpekler hakkında birkaç bilgi vermek isterim mesela köpeklerin varlığı 15 bin yıla kadar dayandığı söyleniyor yani köpekler insanların doğduğundan beri onlarla beraber tam 15 bin yıldır bizimle beraber yaşıyorlar dünyada tahminen 800 köpek ırkı olduğu biliniyor bu türler Aralarında çok olduğuna rağmen Dünya üzerinde toplam da tamı tamına 400 milyon köpek olduğu tahmin edilmektedir köpekler İnsanlık tarihi boyunca insanlar için en önemli dostlar ve hayvanlardan biridir yani bir köpek size bir insandan daha yakın olabilir bir köpeğin Eğer o dilini gördüğünüzde Bu köpeğin deli olduğuna şaşmayın Çünkü köpekler hasta olduklarında veya Midelerinde bağırsak kurdu olduğunda ot yerler bağırsak kurtları Otlar sayesinde mideden dışarı atabilirler.  

  Genellikle gördüğümüz durumlarda köpeklerin burunları çoğu zaman ıslaktır Eğer bir köpeğin burnunun kuru olduğunu görürseniz Bu köpeğin hasta olduğuna inanabilirsiniz yani köpek burnu Eğer ıslak değilse Bu bir hastalık belirtisidir. Köpeğiniz Eğer kirlendiğinde veya bir geldiğinde onu bu durumdan kurtarmak için köpek oteli köpeğinize bira mayası veya sarımsak gibi bitkisel Kokucu maddeler verirseniz onları pirelerden ve bitlerden uzak tutabilirsiniz. Köpekler çok aç kaldığında sizin de görmüş olduğunuz gibi bazen başka hayvan dışkısı yerler Bunun nedeni köpeklerin o kadar aç kaldıkları için başka besinler bulamadıkları için başka hayvan dışkısı yemelerinden kaynaklıdır. Köpeklerin çoğu yere aldıklarında bandaj gibi vesaire gibi iyileştirme araç ve gereçlerini ihtiyaç duymadan kendi yaralarını yalayarak iyileştirebilir Bu sayede Kendi kendilerine yaralarını kan kaybı olmadan kapatabilirler. Köpeğinizin Eğer daha çok tüylerinin parlak ve cazibeli olmasını istiyorsanız köpeğinize çiğ yumurta vermeniz onun daha iyi türleri olmasına daha şehvetli tüyleri olmasına neden olur ve bu sizin açınızdan daha iyi bir köpek sahibi olmanıza sebep olabilir. 

   Bildiğimiz üzere her köpeğin bir bakıma köpek pansiyonu ihtiyacı vardır köpeklerin tırnak bakımı tüy bakımı burun bakımı kulak bakımı gibi insanlardan daha az bakıma ihtiyaç duydukları bilinir. Erketeye bu bakımların ayda bir veya iki ayda bir yapılması gereklidir bunun için bu bakımları düzenli olarak yapması gerekir bu bakımları yapmak istemiyorsanız köpek oteli Çatalca sayesinde köpeğinizin Bakımlarını rahatlıkla çok iyi bir şekilde yaptırabilirsiniz. Bu bakım yeri sayesinde artık köpekleriniz organik mamalar sayesinde daha iyi bir hayata sahip olabilirler oyun odaları sayesinde köpekleriniz Artık yeni arkadaşlar edinebilirsiniz ve bu arkadaşların da sosyal yaşama daha iyi adapte olabilirler. 

 • Köpek Pansiyon Beykoz 

  Köpek Pansiyon Beykoz 

  Yaşamımızda güvendiğimiz, dost, oyun arkadaşı, sırdaş, olarak gördüğümüz köpeklerdir. Bu nedenle köpeklerin sürekli olarak yanımızda olmasını isteriz. Tıpkı çocuklarımız ve ailemizi hep yanımızda görmek istediğimiz gibidir. Biliriz ki onlar bize sadık tek canlılardır. Bu nedenle onlara yanıbaşımızda bir köpek eğitimi hayat sürmeleri imkânını verir ve herzaman bizimle olmasını isteriz. Kendi bebeğimiz, çocuğumuz gibi onlarla da özel olarak ilgilenir, isteklerini ve duygularını dikkate alırız.  

  Onlarında hayatlarında mutlu,sağlıklı,uyumlu bir birey olmasını isteriz. Aslında yoğun yaşam tempomuzdan biz ne kadar etkileniyorsak onlarda o kadar etkilenmektedir. Çünkü hayat koşullarımızdan dolayı onları da yalnız ve ebeveynlerden uzak yetiştiriyoruz. Bu nedenle onlara ayırdığımız vakit, onlarla olan paylaşımlarımız sınırlı zamanlarda olmaktadır. Bu doğrultuda eksikleri tamamlamak için Köpek pansiyon devreye girmektedir. Onlarla birlikte olup kaliteli zamanlar geçirmek için iyi bir fırsattır.  

  Nasıl ki ebeveynler olarak yılın yorgunluğunu gidermek için yılın belli bir zamanı vakit ayırıp farklı yerlerde dinlenmek istiyorsak, köpeklerde aynı şekilde. Onların daha mutlu, sakin,uyumlu, arkadaşları olan bir alan olmasını istiyorsak KöpekPansiyon tercih edilmelidir. Orda uzman kişilerin bulunduğu ortamda her şeyiyle ilgilenilmesi, birebir vakit geçirilmesi, eğitim verilmesi, arkadaşları ile oynaması, kaliteli vakit geçirmesi hem kendine olan güveni geldiği gibi, ebeveynle olan bağını daha da kuvvetlendirmektedir. Ebeveyn olarak da günlük yaşamda ayıramadığı zamanı köpek pansiyonu köpek pansiyonu sayesinde ayırmaktadır. Çünkü her köpek ırkının karakteri farklıdır. Karakter farklılığı olması eğitim tarzını farklı olması veya ona karşı sergilenecek davranışlarının farklı olmasını gerektirir. Köpekler çok hassas duygulara sahiptir. Yanlış bir davranış onların kırılmasına neden olabilir. İşte bu nedenle uzman kişiler aracılığı ile hayatı öğretmek gerekir. Çünkü uzman kişiler onların ırklarına göre planlama yapmaktadır.  

  Köpek pansiyonlarında geçirilen zamanla daha mutlu, sakin, hayata daha uyumlu olmaları sağlanmaktadır. Yeni arkadaşlıklar edinerek bilmediği özelliklerin ortaya çıkması sağlanmaktadır. Sadece iyi bir dost edinip, sadece ona bakmak düşüncesi olmamalıdır. Onlarında kendilerine özgü bir ortamı veya onu mutlu edebilecek yerlerin olduğu gözönünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle onlarıda bir birey olarak düşünüp Köpek Pansiyon Beykoz seçilmelidir.  

  Tatil zamanlarında günlerce yalnız bırakmak üzüntü, hırçınlığı ve yalnızlığı yaşamasına neden olmaktadır. Bunları ortadan kaldırmak için bu dönemlerde yanında olunmasa bile köpek pansiyonunda bu yalnızlık hissettirilmeden zaman geçirmesi sağlanmaktadır. Ebeveynler olarak rahat ve huzurlu bir dönem geçirmek istediğimiz gibi köpeklerimizinde bu zamanı istediklerini düşünerek davranmalıyız. Bu şekilde onların hayatlarına yön vermemiz onların daha sağlıklı olmasını sağlamamıza neden olacaktır. 

  Pansiyonda geçirdiği dönem sonrasında almış olduğu eğitim, birebir uzman kişilerle geçirdiği zaman doğrultusunda tekrar yaşama döndüğünde daha uyumlu ve daha mutlu olduğu görülecektir. Bunun dışında köpek oteli dışarıya olan tepkileri daha kontrollü olmaktadır. Onların daha hassas ve daha kırılgan yapılarının olduğu unutulmamalıdır. O yüzden geçiren zamanlar onlar için verimli ve doğru zamanlar olması gerekmektedir. Aksi durumda daha olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir. Daha hırçın, daha mutsuz bir karakter oluşturulabilir. Bu nedenle uzman ve işini seven kişiler tercih nedeni olmalıdır. Çünkü onlar tüm ırkların kendine özgü bir karakteristik yapısı olduğu için planlamaları, davranış ve tutumlarını ona göre belirlerler. Gereken analizler yapıldıktan sonra neler yapılabileceğine karar verirler. Çünkü onların amacı daha mutlu, sakin, uyumlu bireyler yetiştirmektir.  

  Köpeklerin sadece evlerde, bahçelerde, bulunduğumuz ortamda olmasını istemek yerine onların kendi hayatlarına yön vermelerini ve kendilerini tanımasını sağlamak için öncülük edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda oluşturulmuş Köpek pansiyonları birinci öncelik olmalıdır. Her zaman yanlarında olduğumuz hissettirilmeli ve onların mutlu olması için gereken özen gösterilmelidir.  

 • Köpek Pansiyonu Pendik 

  Köpek Pansiyonu Pendik 

   Pendik, İstanbul’un Anadolu yakasında yer almakta olan ve Marmara Denizine sahili olup bu sahil yaklaşık 9 km’dir. Güneydoğuda Tuzla, doğuda Gebze, kuzeyde Şile ve Çekmeköky, batıda Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçeleri ve güneyde de Marmara Denizi bulunmaktadır. İstanbul’un en yüksek dağı olan Aydos Dağı ile sınırdır, Riva Deresi, Ballıca Deresi, Ömerli Barajı da Pendik ilçesi sınırlarındadır. İstanbul’un havalimanlarından Sabiha Gökçen Havalimanı Pendik’tedir.  

  Bu güzel ve şirin ilçede hayvanlarınız için, köpekleriniz için konaklayabilecekleri hayvan severleri mutlu edecek mekânlar bulunmaktadır. Köpekler için bakımevi diye niteleyebileceğimiz köpek pansiyonu maltepe sizler için kurulmuş ve köpeğinizin mutluluğu ve rahatı düşünülerekdizayn edilmişbir merkezdir. Pansiyonumuzda gece gündüz barınma sağlanmaktadır. Siz bir işiniz olduğunda köpeğinizi emanet etmek için birkaç günlüğüne bir yerlere bırakmak isterseniz rahatlıkla emanet edebileceğiniz bir merkezdir. Hayvan sevgisi ve ilgiyle yapılabilecek olan bu işi büyük bir özveri ile yapıyoruz. Köpeğinize sevgi dolu, sıcacık bir yuva sunuyoruz.  

  Köpek bakımı ve köpek dostluğu anlatılamayacak bir duygudur, yaşamayan bilemez. İnsan bu kadar sevdiği ve değer verdiği bir canlıyı kolay kolay hiç kimseye emanet edemez. Fakat bazı durumlarda mecburiyetten doğan ayrı kalmalar olabilir. İş gereği seyahatler olabilir, tatil ihtiyacınız olabilir ve çoğu otel bünyesinde hayvan kabul edememektedir böyle durumlarda nereye bırakacağız diye düşünür insan Bir arkadaş veya akrabaya emanet etme söz konusu olduğunda kimse bu sorumluluğu almak istemez. İşte bu noktada köpek pansiyonları veya köpek otelleri devreye girer. Seyahatlerinizde, tatillerinizde gözünüz arkada kalmadan rahatlıkla köpeğinizi bırakabilirsiniz.  

  Köpek Pansiyonu Nasıldır, Neler Yapılır? 

  – Pansiyonda köpeğinizin konaklaması için özel barınaklar köpek oteli maltepe  dizayn edilmiştir, alttan ısıtmalı ve her köpek için tek tek kalabilecekleri odalar vardır. Evindeki sessizlik ve huzur içinde orada yatıp uyuyabilir, dinlenebilir.  

  – Özel eğitmenler eşliğinde aktivite saatleri uygulanmaktadır. Aktivite yaptırarak enerjilerini atmaları ve stres atmaları sağlanır. Hareket ettikleri için vücut sağlığı da olumlu yönde gelişecektir. Oyun tarzındaki aktivite ve egzersizler ile diğer köpekler ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır. Birlikte hareket etmeyi öğrenirler ve sosyalleşme kazanımı elde edişmiş olunur. Sosyalleşen bir köpeğin dostluğundan daha güzel bir şey yoktur. 

  – Köpeklerin algı ve söz dinleme konusunda yetenekleri geliştirilir. Verilen komutlara uyma ve yerine getirme özellikleri gelişir ve siz de evde birlikte geliştirici çalışmalar yapabilir hale gelirsiniz. Birlikte gelişim kaydetmeye başlar ve daha fazla etkinlikler yapabilirsiniz. 

  – Tuvalet eğitimini kazanamamış olan bir köpek eğitimi  için bu alışkanlığın kazanılması yolunda çalışmalar yapılır ve yardımcı olunur.  

  – Sağlık problemi var ise giderilmeye çalışılır, uzman veterinerler tarafından kontrolleri sağlanır. Aşı eksikleri var ise bu konuda da destek verilir ve veterinerler tarafından aşılama işlemi yapılır.  

  – Köpeğinizi bırakmak istediğiniz zaman önceden haber verdiğiniz takdirde yeri ayrılır ve siz de rahatlıkla gitmek istediğiniz yere gidersiniz. Planlarınızı rahatlıkla yapar ve uygularsınız.  

  En değerli can dostlarınız köpekleriniz için bu tür merkezlerin olması büyük bir avantajdır. Buralarda bakım işlemleri uzman kişilerce yapılmakta olup onların dilinden anlayan, onların ne istediğini bilen ve ona göre güzel bakım hizmeti verebilen kişilerce çalışılmaktadır. Kesinlikle hiç bir ihmal söz konusu olmamaktadır beslenmeleri, temizlikleri, kişisel bakımları, sağlık kontrolleri tek tek yapılarak burada onlar için bir tatil havası yaratılmaktadır. Pansiyonda kaldıkları süre içerisinde stres ve yorgunluklarını atacaklar ve dinlenmiş bir şekilde mutlu bir vaziyette ayrılacaklardır. Yani siz tatil yaparken onlar da mahrum kalmayacak ve onlar da tatillerini yapacaklardır. 

 • Köpek Eğitimi Bayrampaşa 

  Köpek Eğitimi Bayrampaşa 

  Bir köpek almadan önce veya eğitimine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Her köpeğin eğitimi aynı olmayabilmektedir. O yüzden köpeğinizin yaşına, cinsine ve kendine özgü özelliklerine göre davranmanız gerekmektedir. Köpek eğitimi tamamen profesyonel yapılması gereken bir iştir. Bu yüzden köpek eğitimi Bayrampaşa’yı kullanarak köpek eğitimini gerçekleştirebilirsiniz. Köpek eğitimi olarak çok fazla komut çok hızlı öğretilebilmektedir. Özellikle köpek eğitimi için köpekler küçük yaşta iken eğitime alınmaktadır. Çünkü eğitim konusunda bir yetenekleri olup olmadığını çeşitli testlerle inceleyip daha sonra yetenekli olduğunu hızlı öğrenecek olanlar tespit edilerek onlara göre eğitimler verilmeye başlanmaktadır. 

   Köpek eğitimi ilk önce selam komutu verilerek öğretilmeye başlanır. Ayrıca eğitmen yardımıyla istenirse köpeğe topalla komutu da öğretilebilmektedir. Köpek bu komutu aldığında 4 ayağı üzerinde değil 3 ayağı üzerinde yürümeye çalışacaktır. Daha sonra köpekler araka 2 ayağı üzerinde yürüme eğitimi verilmektedir. Çok kolay olmamakla birlikte genellikle köpekler 4 ayak üzerinde yürüdüğünden zorlanabilmektedirler. Genç olan köpekler bu hareketi yaparken 4 ayak üzerinde dinlenerek bu hareketi yapmaya devam etmektedirler. Köpeklerin arka ayak kasları geliştikçe bu hareketi daha kolay yapabilmektedirler. Köpeklerin en kolay yaptığı komutlardan biride uzandıktan sonra bacak bacak üstüne atması olayıdır. Eğitimlerde öğretilen komutlardan biridir. Bu eğitimler köpek oteli köpekler için ömür boyu devam edebilmektedir. Her gün belirli aralıklarla günde 20 dakika kadar tüm komutlar ile çalışılmaktadır. Köpek eğitimi Bayrampaşa olarak elimizden geldiğince köpeklerinize en iyi eğitimleri vermeye çalışmaktayız. Köpeklere ayrıca belli bir mesafeden gelerek ya da koşarak bir çemberden geçme veya hiç gerilmeden yerinden zıplayarak bu çemberden geçme eğitimi verilmektedir. 

   Her köpeğin şahsi yeteneği olduğundan kendine özgü başka hareketler yapabilmektedirler. Bayrampaşa köpek eğitimi olarak bu yetenekler ortaya çıkarılarak sadece o köpeğin bu yeteneğinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Her köpek aynı hareketi yapamayabilir aynı ırktan da olsa bu mümkün olabilmektedir. Mesela utanma hareketi her köpek tarafından farklı algılanıp farklı bir şekilde yapılmaktadır. Bu tamamen köpeğin kendine özgü doğasından kaynaklanmaktadır. Ev ortamında yetiştirilecek köpeklere en önemli eğitim kapıyı açma ve tuvaletini dışarda yapma eğitimidir. Küçük yaşlarda öğretilmesi en önemli hareketlerden biridir tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimi her doğru davranış yapıldığında ödüllendirme işlemi yapılarak birkaç adımda öğretilebilmektedir. Bu eğitimin devamlılığı için sürekli aynı eğitim ve farklı ödüller ile tekrar ettirilmelidir. 

   Uzman ekip kadromuz ile eğitimler verilirken sizde fark edeceksiniz köpeklerinizi yüzünde her zaman bir gülümseme olmaktadır. Burada yaşamaktan öncelikle köpeklerin keyif alması ve ortama alışması köpek pansiyonu amaçlanmaktadır. Bu işlemlerden sonra köpeklere veremeyeceğiniz hiçbir eğitim olamamaktadır. Birçok köpek sahibinin aklına takılan sorulardan biri olan acaba köpeğime eğitim verilirken eziyet ediliyor mu sorusuna verdiğimiz en iyi cevap köpekler eğitilirken yüzlerinde oluşan gülümsemedir. Köpek hareketleri ve komutları yerine getirirken keyif alarak yapmaktadır. Köpekler bu hareketleri yaparak tecrübe kazanıyor ve sahiplerini memnun edecek bir gösteri gerçekleştirebiliyorlar. 

   Köpeğe öğretilecek en iyi komutlardan biri de siz yürürken bacaklarınızın arasından geçmesi hareketidir. Bu hareket henüz köpek 2-3 aylık iken köpekler test edildikten sonra öğretilmeye başlanmaktadır. Altıncı aya kadar köpeklerin sosyalleşmesi için eğitimler verilmektedir. Altı aydan sonra yavaş yavaş oyunla karışık olarak bu eğitimler verilmeye devam edilmektedir. Köpeğinize ayrıca el ve kol hareketleri yapılarak sizi anlamaya ve havlayarak konuşması sağlanarak cevap verilmesi eğitimi de verilmektedir. Oyun oynayarak gerçekleştirilen bu hareketler en kolay ve en hızlı öğrenilen hareketlerin başında gelmektedir. Köpek hareketleri yaptıkça kendisi de bu eğitimlerden keyif almaktadır.  

 • Köpek Oteli Bağcılar 

  Köpek Oteli Bağcılar 

  İstanbul’ un Avrupa yakasındaki bir ilçesi olan Bağcılar, İstanbul’ un en çabuk gelişme gösteren ilçelerinden biridir. En son yapılan nüfus ölçümlerinde ilçede yaşayanların sayısının 5′ te 1′ ini öğrencilerin oluşturduğu belirlenmiştir. Bu ilçede bulunan ya da yakın semtlerde olan devlet ve özel üniversitelerin öğrencilerinin köpek eğitimi de bu durumu desteklediği gözle görülür şekildedir. Bahçelievler, Avcılar, Güngören, Küçükçekmece, Esenler semtleri, Bağcılar’ın yakınında bulunan diğer semtlerden birkaçıdır. Aynı zamanda bu semt çok işlek ve değerli bir semttir. Otoyol geçişinin tam üzerinde, merkezi bir konumda yer almaktadır. D -100 ve E -80 otoyollarının orta noktasında bulunması bu ilçeyi merkezi kılan nedenlerden sadece biridir. Bir de bu semte çok yakın yerlerde fazla sayıda köy bulunmaktadır. Düzenli şehirleşmesi, kilit taşı uygulaması, bakımlı ve temiz sokakları, kavşak çalışmaları ve asfalt yapısı ile toplamda 254 sokağa ve caddeye sahip olan bu semt, İstanbul şehrine yakışan, ışıl ışıl ışıldayan bir semt olarak bilinmektedir. 

   Bu merkezi ve ışıl ışıl semtin bu yapısı sebebiyle Köpek Oteli Bağcılar burada yer almaktadır. Köpek Oteli Bağcılar minik dostlarınızın bakımı ve eğitimi konusunda kendi bünyesinde, yetenekli, eğitimli, uzman ve hayvan sever kişileri çalışan olarak bulundurmaktadır. Çalışanlar bütünü ile küçük yaşlarından beri, köpek sevgisiyle beslenmiş, hayvan sever, her daim hayvan haklarını korumuş, hayvanlara destek olan, hayvanları sevmeyen kişilere karşı durmuş durumdadır. Çok uzun zamanlardır, bu çalışmalarını aşırı çaba sarf edip, devam ettiren, düzgün bir köpek oteli çalıştırmak isteyen köpek otelleri bakımlarını yaptıran ya da misafir olan minik dostlarınızın, bu otellerden ayrılırken gösterdikleri sevinç gösterileri de bu çabayı takdir eder nitelikte olduğunun da farkındadırlar ve bunu iyi bilirler. 

   Köpek bakmakta olan sizler için, köpek bakımının en zor yanı, minik dostunuzu götüremeyeceğiniz yerler olmasıdır. Buna rağmen bu dostlarınızı tek başına bırakmak istememenizdir. Bu duruma şöyle bir örnek verebiliriz; bulunduğunuz şehirden uzakta ya da yurtdışındaki yakınlarınızı, akraba ya da arkadaşlarınızı görmeye gitmek istediğinizde, iş planlarınızda bir anda bir seyahat programı ortaya çıktığında, yaz tatilinizde veya bayram tatillerinizde gideceğiniz otel, pansiyon ya da rezidansların evcil hayvanlarınızı kabul etmediğinde bu gibi sorunlar sizleri ve dostunuzu üzecektir. Üzerinizde büyük bir yük ve sorumluluk oluşturacaktır. İşte bu gibi önemli durumlarda Köpek Oteli Bağcılar size en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Bu sorunlar gündeme geldiği zaman size destek olacak, sizin eksikliğinizi hiçbir şekilde hissettirmeyecek olan Köpek Oteli Bağcılar her zaman minik dostunuzun ve sizin içinizi rahatlatacak bir hizmetle karşınızda olacaktır.  

   Minik dostlarınızı, siz gerçek sahiplerinin yokluğunda, sizin ilgive şefkatinizle sahiplenerek, bakımını, isteğiniz üzerine eğitimini üstlenecek olan geçici sahipleri, yani otel çalışanları siz gelip dostunuzu alana kadar onların yanında olacaktır. Minik dostlar bu otellerde birbirinden bağımsız bir şekilde, her mevsime göre ısı yalıtımı yapılmış, daima hijyen kuralları içerisinde olan odalarda köpek pansiyonu misafir edileceklerdir. İsterseniz küçük dostunuzun uyuyacağı odayı, oynayacağı alanı, tuvaletinin yaptırılacağı ortamı görebilirsiniz. İçinizde küçük bir sıkıntı tanesi bile kalmayana kadar çalışanlara sorularınızı sorup, yanıtlarını alabilirsiniz. 

  Tabii ki minik dostunuzu bu otellere bırakmadan önce eksik aşıları varsa tamamlamanız gerekmektedir çünkü eksik aşıları olan dostlarımızı diğer dostlarımızı tehlikeye atmamak adına otellere kabul etmemektedirler. Eğer dostunuzu böyle bir otele bırakmaya karar verdi iseniz bilin ki dostlarınız orada sadece misafir olarak görülmeyecektir. İsteğinize göre köpeğinizin yarım kalan veya tamamlanmış ama unuttuğu şeylerin eğitimini de sizin yokluğunuzda ona aşılayabilirler. Örneğin; temel itaat eğitimini, temel tuvalet eğitimini, ileri itaat eğitimini ve hatta köpeğinizin cinsine, yaşına göre koruma eğitimini de vermektedirler.  

 • Köpek Oteli Çekme köy 

  Köpek Oteli Çekme köy 

  Köpek sahibi olanların en büyük sıkıntılarından biri de yapacakları kısa ve/veya uzun seyahatlerde sevgili dostlarını nereye ya da kime teslim edecek olmalarını bilmemeleridir. Köpekleri mutlu olur mu, ilgi ve sevgi görürler mi, yoksa aç mı kalır, üzülürler mi gibi çeşitli sorularla gittikleri yerlerde hep bir merak ve köpek oteli endişe içinde kalırlar. Sık sık bırakılan yeri arama ve her an geri dönüp köpeklerine kavuşma arzusunu taşırlar. Böyle zamanlarda ev hayvanlarınızı endişelenmeye gerek kalmadan rahatlıkla bırakabileceğiniz bir mekân var. Adı Köpek Oteli Çekme köy

  Küçük dostlarınızın rahat etmesi için her türlü özelliğe sahip olduğumuz mekânımızda, köpekler için oyun alanı, dinlenme ve uyuma odaları, her an kendileriyle ilgilenen eğitmenleri, sağlık ekibi ve sosyalleşmeleri için başka köpekler bulunmaktadır. Kendi cinslerine uygun olmayan köpekler ile yavru köpeklerin bir arada bulundurulmamasına özen gösterilir. Ev ortamında dolaşmaya alışmış köpekler için kapalı bölümler olduğu gibi, bahçede yaşayan köpekler için de açık alanlarda kurulmuş düzenekler mevcuttur. Elbette ki, zaman zaman tüm köpeklerin sosyalleşmek ve eğlenmek için bahçeden faydalanması sağlanır. 

   Otelimize gelen tüm köpeklerin kalış işlemlerinden önce genel sağlık kontrolünü yapılır. Bu kontroller, otelimizde hazır bulunan sağlık ekibi tarafından yapılmaktadır. Kilo durumları ile herhangi bir problemlerinin olup olmadığı kontrol edilir. Tüm bilgiler köpek sahipleriyle karşılıklı konuşarak yapılır. Ancak konaklamasını istediğiniz köpeklerinizin iç ve dış parazitlerinin yanı sıra kuduz ve karma aşılarının köpek pansiyonu da mutlaka yapılmış olması beklenir. Zamanı gelmiş aşıların yapılmaması halinde ise müşterilerin talep etmesi durumunda otelimizde gerekli aşılar temin edilerek yapılır.  

  Köpek Oteli Çekmeköy şubemizde köpeklerinizin beslenmesi ise ev ortamında oluşturmuş olduğunuz düzene tabii kalınarak yapılır. Sizler tarafından belirtilen saat ve öğünlerde mamaları verilir. Ancak unutulmamalıdır ki, her köpeğin bağışıklık sistemi birbirinden farklıdır. Bu nedenle alışkın oldukları mamaların dışında verilecek mamaya karşı isteksizlik olabileceği gibi mamaya uyum sağlamakta da zorlanabilirler. Bu nedenle köpeğinizi getirirken mümkünse rahat edebilmesi adına düzenli olarak yediği gıdayı da beraberinde getirmenizde fayda var. Böylelikle alışkın oldukları mamaları tüketmeleri onlar için daha kolay ve sağlıklı olacaktır. Aksi takdirde alışkın olmadığı için mamayı yemeye maruz kaldıkları zaman çeşitli bağırsak sorunu yaşayabilirler. Köpekleriniz için kalacakları süreye uygun bir form düzenlenir. Sağlık bilgisi, kullandığı mama, ilaçlar, vitaminler varsa rahatsızlıkları işlenir. Günlük bakım ve beslenmesi bu formda yazan bilgilere göre yapılır. Bu nedenle köpeğiniz hakkında gerekli tüm bilgileri paylaşmanızda yarar var. Sizin olmadığınız günlerde köpeğinizin hastalanması durumunda veteriner köpek eğitimi hekim devreye girer ve belirtilen bilgiler doğrultusunda müdahale eder. Ancak sorun büyükse o zaman köpek sahipleri aranarak durum bildirimi yapılır ve vereceğiniz evet/hayır onayınıza göre hareket edilir.  

  Düzenli olarak temizlenen otelimiz de ayrıca köpeklerinizin hem hava alması hem de spor yapabilmelerine özen gösterilir. Her gün düzenli olarak gezdirilerek günlük ihtiyaçlarının karşılanması sağlanır. Diğer yanda köpeklerin sosyalleşmesine de önem verilir. Otelimizde bulunan diğer köpeklerle oyun alanlarında bir araya getirilerek birlikte hareket etmeleri ve eğlenmeleri sağlanır. Dinlenme ve uyuma odaları birbirinden ayrıdır ve birbirlerini görmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Mamalarını da belli saatlerde odalarında yemeleri sağlanır. Yapılan tüm etkinlikler uzman ekibimizin kontrolü altında olmaktadır. 

  Köpeklerinizin mutluluğu, sizlerin ve dolayısıyla bizlerin de mutluluğudur. Gerek iş gerekse tatil amaçlı çıkmayı düşündüğünüz tüm yolculuklarda rahatça zaman geçirebilmeniz adına yokluğunuzda sevgili dostlarınıza iyi bakmaya, onlarla ilgilenmeye önem veriyoruz. Yokluğunuzda köpeklerinizi güvenli ellere bırakmak isterseniz Köpek Oteli Çekmeköy uzman ekibi ve veterinerleri her an yanınızdadır.  

 • Köpek Pansiyonu Beşiktaş 

  Köpek Pansiyonu Beşiktaş 

  Köpek pansiyon veya otel ihtiyacı, ilgili köpek sahiplerinin köpeklerinin bakımları ile ilgili titizliği ve yine bireylerin yoğun yaşam temposunun olması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Köpeklerin yalnız kalmamaları ve bu köpek eğitimi  süre içinde eğitilmesi veya alışılagelmiş aktivitelerden geri kalmaması sebebiyle son zamanlarda popülaritesini arttırarak pek çok kesim tarafından tercih edilir olmuştur. 

  Köpekleri ile yakından ilgili aileler, verilen sevgi ve ilginin kaybolması ile köpeklerin üzüntü içine düştüğü ve ayrı kalınan süre içinde köpeklerde bazı olumsuz belirtiler görüldüğü ile ilgili kaygı taşımaktadırlar. Köpeklerde görülen bu değişimlerin başında kilo kaybı, huysuzluk, huzursuzluk, uykusuzluk ve hareketsizlik gibi bir takım belirtiler ortaya çıkmaktadır. Ve bu sebeple köpek sahipleri yeterli derecede rahat olamazlardı ki, köpek pansiyon ve otelleri sayesinde bu durum kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Burada bulunan uzman eğitmenler hem aileleri bilgilendirmekte hem de köpeklere gerekli eğitimleri vererek, köpeklerin aileden ayrı kaldığı süreyi mutlu bir şekilde geçirmesi esası ile görev yapmaktadırlar. 

  İşte sırf bu yüzden yapılacak tatil ve seyahat planları her nedense evde evcil hayvanlar olduğunda birden değişebilmektedir. Kedi de bir yere kadar ama doğası gereği köpek olunca işler biraz daha farklı yöne gidebilmektedir. Köpek dostu olanların imdadına en yakın dostları veya akrabaları gelmektedir. Lakin burada da farklı bir durum ortaya çıkarak köpeğin huy değiştirmesi, uyum sağlayamaması şeklinde sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu durumda en doğru karar son zamanlarda sayılarında artış gözlenen köpek otelleri veya pansiyonları olarak görülmektedir. köpek oteli pek çoğumuz tarafından bir köpek sahibinin endişe etmeden köpeğini bırakabileceği ortamlar olarak görülmektedir. 

  Lakin burada da dikkat edilmesi gereken unsurları göz önünde bulundurmakta fayda olacaktır. Bir Köpek Pansiyonu her şeyden önce temiz olmalıdır. Evin bir bireyi olarak görülen canlının muhakkak ki temiz bir ortamda kalması arzu edilir. Evde alıştığı ortamın birebir aynısı olmasa da yakın özellikler taşıyan bir ortamda kalması en azından tatil planlarının sonuna kadar bir köpek sahibi için huzur dolu bir seyahatin başlangıcı olacaktır. İkinci bir özellik de, köpek otellerine bırakılan köpeğin eğitimli uzman kişiler gözetiminde olmasıdır. Köpek otellerinin köpeklerin bırakılıp gidildiği yerden farklı bir özelliği olmalıdır. İyi bir köpek pansiyonunda egzersiz yaptırılması da yine uzman eğitimci gözetiminde fayda sağlayacaktır. Bir ayrı özellikte pansiyonda bulunan diğer köpeklerle birlikte yaşamayı öğrenmesi ve dolayısıyla sosyalleşmesidir. Bazı otellerde, köpeklerin birbirine zarar vermemesi veya mikrop bulaşmasının önlenmesi adına bu tür uygulamalara yer verilmemektedir. 

  Her şey gibi artık köpek otelleri de gelişime ayak uydurarak yeni teknolojileri takip etmekte ve kameralı sistemlerle uzaktan erişim ile köpek sahiplerinin 24 saat köpeklerini görme imkânı da sağlayabilmektedir. Isı yalıtımlı özel bölme veya kulübelerde tutulan köpekler için özel diyet ve egzersiz köpek pansiyonu programları ile ideal kiloya kavuşma imkânı da yaratılmaktadır. Yine bazı otellerde müzik yayını yapılarak köpeklerin sakinleşmesi sağlanmaktadır. 

  Köpek otellerinde yazın, özellikle günlük havuz egzersizleri yaptırılmaktadır. Özel eğitmenler tarafından hazırlanan egzersiz programlarının bir bölümünde havuz egzersizleri de yer almaktadır. Özellikle aşırı kilolu köpekler için uygulanan bu egzersizler oldukça faydalı olmaktadır. Bu tür yerlerde yemek alışkanlıkları değiştirilerek, en uygun yiyeceklerle beslenme imkânı da bulunmaktadır. Yine buralarda özel alanlar oluşturulup oyun parkı yapılarak, köpek eğitimci ile birlikte buralarda aktivite yapma imkânı da bulunmaktadır. Köpek otellerinde vardiyalı sistem uygulaması ile 24 saat görevli personel bulundurulmaktadır. Bütün bu sayılanlardan sonra siz bir Beşiktaş semtine uğrayın deriz, buradaki köpek oteline bir bakın isteriz. 

 • Köpek Pansiyonu Beylikdüzü 

  Köpek Pansiyonu Beylikdüzü 

   Ülkemizde çeşitli illerde köpekler için pansiyonlar oluşturulmakta ve bu konuda belediyelerin özenli davranışları ile toplum bilinci oluşturulmaktadır. Mevcut sivil toplum kuruluşları ile belediyelerin işbirliği ile ortaya güzel bir işbirliği çıkmaktadır. 

   Yaşadığımız bu coğrafyada insanların hayvanlara bakış açısı pek de iyi olmamakla birlikte son yıllarda bu bakış açısında değişimler meydana gelmektedir. Mevcut düşüncelerin yerini daha ılımlı ve şefkatli bir dokunuşa doğru köpek eğitimi gitmektedir. İnsanlar zaman zaman kendi evlerinde evcil hayvanları barındırmakta ve onlarla zaman geçirmektedir. Fakat son zamanlarda ülkemizde yaygın hale gelen evcil hayvan sahiplenmesi ne yazık ki hoş olmayan görüntülere meydan vermektedir. Gerek görsel medya gerek sosyal medyadan gelen haberler insanları hem endişeye sevk etmekte hem de eğlendirmektedir. Eğlendiren görüntüler çoğunlukla hayvanların insanların yönlendirmesi ile yaptığı davranışlar olmaktadır.     

  Son zamanlarda bazı evcil hayvanlar ile sahipleri çeşitli yarışmalar katılmakta ve insanların beğenisini kazanmak için sahibi ile zaman geçirmektedir. Bu hoş ve eğlence dolu yarışmalarda insanlar eğlenmekte ve bunun neticesinde evcil hayvanların sahiplerine maddi açıdan bir kazanç elde etmektedirler. Bilindiği üzere ülkemizde sahiplenilen hayvanların bazıları köpekler, kediler, kuşlar ve balıklardan oluşmaktadır. Söz konusu hayvanların arasında birisi hariç çoğunu ev ortamında yaşamalarına insanların imkân tanıdıkları görülmektedir. Balık ve kuş cinsi evcil hayvanlar ev köpek oteli içerisinde bakımı yapılmaktadır. Kediler ve Köpekler ise ev içinde ve ev dışındaki barınaklarda bakımı yapılmaktadır. Son zamanlarda insanların dikkati evcil hayvan sahiplenmesine doğru kaymakta olsa da bu sahiplenme sonrasında bakım konusunda insanlar zorlanmaktadır. 

   Yerleşik apartman yaşamı insanların evcil hayvanlar üzerine bakımını son derece zorlamaktadır. Özellikle köpeklerin yüksek ses çıkartması çevrede rahatsızlık meydana getirebilir. Bakımını üstlenen insanlar bu konuda komşuları ile karşı karşıya gelebilmekte ve sorunlar meydana gelmektedir. İnsanların sorunlarını çözmek için yoğun çaba harcamasına rağmen bu sorunun üstesinden gelemeyen insanların aklına çeşitli çözümler gelmektedir. Bunlardan bazıları evcil hayvanlarını geçici süre ile bakımlarının yapıldığı yerlere bırakmaktır. Ülkemizin en kalabalık ve en yoğun nüfusa sahip ili İstanbul’dur. İstanbul’da insanlar evcil hayvanlarına bakmakta zorlanmakta ve sorunlarla uğraşmaktadır. İstanbul’un bir kaç ilçesi son derece kalabalık ilçelerdir. 

   Beylikdüzü de bunlardan sadece birisidir. Bu ilçede yaşayan bazı insanlar evcil hayvanlarını bırakmak için çözüm arayışına girmektedir. Bu konuda gerek görsel gerekse de sosyal ve internet ortamında aramalar yapmaktadırlar. Arama motorlarına köpek pansiyonu beylikdüzü yazmaları durumunda çeşitli pansiyonların isimleri ve adresleri karşımıza çıkmaktadır. İnsanların şehir dışından köpek pansiyonu ziyarete gelmeleri veya aynı ilçede ikamet edip sıkıntıları olması durumunda bu firmalar ilaç gibi gelmektedir. İnsanlar köpekleri ile zaman geçirmek için bile bu tarz mekânları tercih etmektedir. Söz konusu pansiyonların fiziksel özellikler gayet güzel olmakla birlikte personeli de sevecen ve merhametlidir.  

  Köpeklere gerekli özeni göstermekte ve bakımlarını eksiksiz olarak yapmaktadırlar. İnsanlar yıllardır beraber yaşadıkları köpeklerini geçici olarak emanet ettiklerinde akıllarından geçen tek soru güvenliktir. İnsanlar güvendikleri firmalara veya kişilere gözü gibi baktıkları köpeklerini emanet etmektedirler. Söz konusu firmaların emanet edilen köpekleri gün içerisinde eğlenceli aktiviteler ile zaman geçirmelerini sağlamaktadırlar. Görevliler gün içerisinde köpeklerin anlık videolarını veya fotoğraflarını güncel sosyal paylaşım sitelerinden veya programlardan sahipleri ile paylaşmakta ve anlık bilgi sunmaktadırlar. 

   Yukarıda açıklandığı üzere insanların köpek pansiyonu beylikdüzüyazmaları ile istedikleri firmaları tercih etmekte ve gözü gibi baktıkları köpeklerini bu pansiyonlara geçici süre ile emanet etmektedirler. Firmaların dikkat etmesi gereken tek husus güvenilir olmaktır.  

WordPress.com’da Blog Oluşturun.

Web sitenizi WordPress.com ile oluşturun
Başla